News! Co zrobić, gdy bagaż nie dotrze z nami do celu podróży?

03:05


Zgubienie bagażu może być bardzo stresujące. Zwłaszcza, gdy spakowaliśmy do niego wszystkie ubrania, akcesoria i urządzenia technologiczne. Po przylocie okazuje się, że nasza walizka nie dotarła na miejsce. W większości przypadków bagaż szybko się odnajduje i wraca do właściciela. Co jednak zrobić, gdy taka sytuacja przydarzy się nam? Jakie mamy prawa? Czego możemy oczekiwać od przewoźnika? Czy i na jakie odszkodowanie za opóźniony bagaż lotniczy możemy liczyć?
Jak pokazują dane z raportu SITA, rocznie na całym świecie gubią się miliony bagaży. Jeszcze 10 lat temu, taka sytuacja zdarzała się dwa razy częściej niż obecnie. Problem z bagażem podczas podróży  samolotem są zazwyczaj efektem jego opóźnienia ( 77%), uszkodzenia (16 %) lub zgubienia (7%). Najczęściej bagaże gubią się podczas lotów z przesiadką (47%) lub w wyniku błędów na biletach i problemów z procedurami bezpieczeństwa (15%)

Pierwsze kroki kieruj do biura bagaży zagubionych
Jeżeli po wylądowaniu w porcie docelowym okaże się, że nie ma naszego bagażu, jest opóźniony lub uszkodzony, w pierwszej kolejności należy udać się do odpowiedniego stanowiska, gdzie będzie można zgłosić problem (ang. "Lost Luggage" ,"Lost & Found"). Na miejscu zostaniemy poproszeni o okazanie dowodu osobistego, biletu i kwitu bagażowego, który otrzymaliśmy przy odprawie. Następnie otrzymamy do wypełnienia specjalny dokument (formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR), w którym podamy krótki opis bagażu i jego zawartości, oraz adres, na który powinno się go odesłać. Formularz ten będzie podstawą do dochodzenia reklamacji, dlatego warto zachować jego kopię.  
Linie lotnicze mają dostęp do światowego systemu poszukiwania i identyfikacji bagaży, dzięki któremu przeważnie szybko udaje się odszukać zagubiony bagaż. W większości przypadków, już w ciągu 24 godzin wraca on do właściciela. Zdarzają się jednak przypadki w których poszukiwanie przedłuża się, albo gdy bagażu nie uda się odnaleźć.
Warto pamiętać, że możemy zgłosić się do przewoźnika o wypłatę dziennej diety na zakup rzeczy pierwszej potrzeby, tj. środki higieny osobistej oraz ubrania. W większości przypadków linie lotnicze same oferują taką możliwość, w przeciwnym razie warto się jednak o to upomnieć.
Kwoty takiej diety mogą się wahać w zależności od linii lotniczej, zwykle jednak wynoszą do ok. 100 euro. Czasem sami możemy zakupić najbardziej potrzebne rzeczy i później zażądać zwrotu wydatków na podstawie przedstawionych rachunków.

Reklamacja
W przypadku opóźnienia, zgubienia lub uszkodzenia bagażu linie lotnicze odpowiadają na podstawie Konwencji Montrealskiej. Pasażer ma prawo do reklamacji i odszkodowania w wysokości maksymalnej do 6 tys. zł. W sytuacji zniszczenia bagażu, jego właściciel ma 7 dni na zgłoszenie roszczeń przewoźnikowi. Jeśli bagaż został zgubiony lub dotarł z opóźnieniem, na zgłoszenie roszczeń podróżny ma 21 dni. Linie Lotnicze powinny rozpatrzeć reklamację w ciągu 30 dni, w przypadku niedotrzymania tego terminu, można złożyć skargę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Co powinno zawierać pismo reklamacyjne?
Przede wszystkim trzeba określić rodzaj wyrządzonej szkody, oraz przedstawić dokładną listę zaginionych przedmiotów, wraz z oszacowaniem ich wartości. W tej kwestii pomocne mogą okazać się rachunki i paragony potwierdzające wartość walizki i znajdujących się w niej rzeczy. Do pisma należy dołączyć także formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR, który wypełnialiśmy w hali przylotów. Jeżeli z opóźnieniem otrzymaliśmy bagaż, warto dołączyć potwierdzenie odbioru. Pomocne mogą okazać się również fotografie uszkodzonego bagażu oraz jego zawartości, jeżeli przezornie zrobiliśmy im zdjęcie przed wylotem.

Przezorny zawsze ubezpieczony
Każda linia lotnicza posiada regulamin przewozu. Znajdują się tam wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie lub zgubienie cennych rzeczy tj., laptopy, biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Przewożąc rzeczy o większej wartości warto pomyśleć zatem o dodatkowym ubezpieczeniu.
Polisy turystyczne, często w swoim zakresie posiadają właśnie ochronę bagażu podróżnego. Dobre polisy gwarantują zwrot poniesionych kosztów, jeżeli bagaż ulegnie zniszczeniu lub opóźnione zostanie jego dostarczenie na miejsce docelowe. W ramach niektórych polis można dodatkowo ubezpieczyć przewożony sprzęt elektroniczny – mówi Justyna Niebutkowska z Europ Assistance Polska

5 rzeczy które warto zrobić, zanim nadamy bagaż:
·        Oznacz swój bagaż w taki sposób, aby się wyróżniał. Przyczep zawieszkę z danymi osobowymi i kontaktem
·        Zrób zdjęcie zawartości swojej walizki, przyda się przy reklamacji i określeniu zaginionych rzeczy
·        Cenne rzeczy, w tym sprzęt elektroniczny spakuj do bagażu podręcznego
·        Dokumenty, bilety, karty płatnicze miej zawsze przy sobie i nie chowaj ich do walizki
·        Zabezpiecz walizkę zamykając ją na kłódkę
Grupa Europ Assistance, twórca idei assistance i założyciel tej branży na świecie, powstała w 1963 roku. Obecnie świadczy usługi assistance - niesienia natychmiastowej pomocy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu na świecie. Corocznie Grupa Europ Assistance interweniowała w ponad 11 milionach spraw, w 208 krajach na 5 kontynentach.
Działalność Grupy Europ Assistance obejmuje pomoc przede wszystkim w czterech dziedzinach: Podróż, Zdrowie, Samochód, Dom i Rodzina. Jednym z priorytetowych obszarów jej wzrostu jest stałe rozszerzanie usług z zakresu assistance medycznego, uwzględniających zmieniające się preferencje klientów oraz trendy społeczno-demograficzne, wynikające m.in. z postępującej urbanizacji, wzrostu mobilności społeczeństwa oraz rosnącej średniej długości życia.

Zobacz również:

0 komentarze