News! NFOŚiGW nagrodzi eko-dziennikarzy

06:02


Upowszechnianie i promowanie wiedzy na temat proekologicznej działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest celem pierwszej edycji konkursu dla dziennikarzy, którzy w minionym (2016) roku opublikowali na ten temat materiały w prasie, radiu, telewizji lub w Internecie. Nagroda główna to 10 tys. zł, a na zgłoszenia Fundusz czeka do 30 czerwca br. Konkursowi patronuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Ideą „Nagrody NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” jest wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność, dokonania i osiągnięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii. Warunek udziału w konkursie, to data publikacji między 1 stycznia 2016 r., a 31 grudnia 2016 r.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich rodzajów mediów: zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, o zasięgu ogólnopolskim i/lub regionalnym. Materiały dziennikarskie mogą być zgłaszane przez ich autorów albo – za zgodą autora – przez redakcje prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne. Jest na to czas do 30 czerwca br. Zgłoszenia – na maila: konkurs@nfosigw.gov.pl – należy dokonywać za pomocą formularza dołączonego do regulaminu.

NFOŚiGW przewidział dwie nagrody w konkursie: główną w wysokości 10 tys. zł oraz wyróżnienie w kwocie 5 tys. zł. Zwycięzców poznamy podczas tegorocznych targów branżowych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które odbędą się w październiku.

Komisja wyłaniająca laureatów weźmie pod uwagę: zgodność z tematem, ideą, przesłaniem i celami konkursu, oryginalność materiałów dziennikarskich, walory estetyczne typu jakość języka i stylu, czy przystępność dla odbiorców oraz merytoryczny wkład autora w zbieranie, weryfikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w materiale.

Szczegóły konkursu „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” znajdują się w załączonym regulaminie.


Zobacz również:

0 komentarze