News! Zmierzch Serenissimy - wystawa w Padwie z okazji 200 - lecia Kongresu Wiedeńskiego

02:36

Jutro, 16 lipca w Padwie otwarta zostanie wystawa "Kongres wiedeński i koniec Republiki Weneckiej". Zamiarem organizatorów jest przypomnienie wydarzenia sprzed dwóch stuleci, kiedy to po 20 latach wojen napoleońskich mapa Europy uległa znacznym korektom. Nastąpił też zmierzch Republiki Weneckiej, która utraciła swoją niepodległość.

Kongres Wiedeński był konferencją 16 państw, trwającą od jesieni 1814 do czerwca 1815 r. mająca na celu właśnie rewizję granic po wydarzeniach rewolucji francuskiej i kampanii Napoleona. Nasz kraj stracił ogromnie na Kongresie, bo jakkolwiek z woli cara Aleksandra I powstało Królestwo Polskie, czyli tym samym pojawiła się, nieobecna od 1795 r. nazwa Polska na mapach Europy, jednak w świadomości mieszkańców kontynentu nasz kraj ograniczał się tylko do tego miniaturowego, praktycznie nic nieznaczącego państewka, zależnego od Rosji.

Wystawę można oglądać do 1 sierpnia w Centro Culturale Altinate San Gaetano w godz. 10-19, z wyjątkiem poniedziałków oraz niedziel 19 i 26 lipca br. Wstęp bezpłatny (Źródło: www.padovacultura.it)

Zobacz również:

1 komentarze